Rutiner - Utrustning i bra skick (1:54)

När man svetsar är det viktigt att utrustningen är i bra skick. När du förbereder svetsningen är det därför bra att rutinmässigt kontrollera utrustningen.

Är slangen till punktutsuget hel, utan hål från nötning eller brännskador? Om det är hål på slangen minskar luftflödet genom utsuget kraftigt och då fångas inte svetsröken in särskilt bra.

Verkar utsuget fungera bra? Känn efter med handen i utsugets öppning. Det ska dra ordentligt. Jämför gärna med utsug på andra arbetsplatser om flödet verkar vara dåligt. Det måste dra ordentligt för att utsuget ska klara av att fånga in svetsröken.

Går det att dra fram utsuget dit det behövs och stannar utsuget kvar där det placerats?

Är svetsutrustningen i bra skick, hel och ren? Är slangpaket och kablage oskadade och är kontakterna i bra skick?

Är slipmaskinen hel och ren? Slipmaskinen ska vara försedd med splitterskydd och slipskivan ska vara oskadad. Välj helst en slipmaskin med liten diameter, cirka 10 cm. Använd en maskin med vibrationsskyddade handtag. Kontrollera att handtagen är hela och att slipmaskinen inte vibrerar onormalt. Om slipmaskinen är försedd med utsug - kontrollera att utsugsslangarna är hela och att utsuget fungerar bra.

Slagghackan ska vara hel och ren och ha vibrationsdämpande handtag. Se gärna till att utsuget kan användas även vid slaggningen.

Reparera eller släng utrustning som är sliten, trasig eller defekt. Sådan utrustning ska inte finnas på arbetsplatsen.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om