Rutiner - Ordning och reda underlättar (1:23)

En välordnad arbetsplats ger många fördelar. Olycksrisken minskar när det är ordning och reda. Dessutom går arbetet snabbare och smidigare när det man behöver finns på plats och inom räckhåll, till exempel verktyg och punktutsug.

Det är egentligen inte särskilt svårt att skapa god ordning, men det gäller att vara konsekvent. Det finns tre enkla regler.

1. Börja med att bestämma vilken ordning ni ska ha på er arbetsplats och inom företaget. Var ska gods och verktyg förvaras? Märk gärna hyllor och skåp så att det är klart vad som ska finnas där.

2. Vet alla vilken ordning som gäller? För att det ska bli bra ordning och reda så måste alla veta hur det ska fungera. Det är också viktigt att ni är överens om vad som gäller hos er.

3. När ni bestämt vad som gäller, kom ihåg att alltid lägga var sak på sin plats. Det är snabbast och enklast att alltid lägga verktyg och annat på rätt plats direkt. Och självklart ställer man tillbaka utrustningen i det skick man själv vill hämta den.

Följ gärna upp och prata om hur er ordning fungerar och ändra sådant som inte fungerar riktigt bra. Det ska vara lätt att göra rätt.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om