Rutiner - Kontrollera och underhåll skyddsutrustningen (0:44)

Kontrollera att din personliga skyddsutrustningen är hel och ren. Den ska inte vara nött eller repig, i så fall är det dags att byta ut den.

Svetsvisriet ska inte vara smutsigt eller repigt.

Skyddskläderna ska vara hela och rena. Skyddsklädernas tvättinstruktion ska följas, annars kan plaggen tappa sitt flamskydd.

Skyddsskorna ska ha hel överdel och sula med gott halkskydd och tåhättan får inte vara deformerad.

Det är bra att ha kontroll på hur länge skyddsutrustningen använts, så att du vet ungefär när det är dags att byta ut den. 

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om