Rutiner - Kontrollera integrerade utsug (1:05)

Integrerade punktutsug i svetspistolen fångar effektivt in svetsrök, men bara om de är i bra skick och används på rätt sätt. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera utsug och utsugsslangar. 

Är utsugsslangarna hela och utan hål? Om det är hål på slangarna minskar luftflödet genom utsuget kraftigt. Hål försämrar kraftigt utsugens infångning av svetsrök.

Kontrollera att flödet genom det integrerade utsuget verkar vara tillräckligt högt. Sätt på ventilationen, känn efter med handen runt utsugets öppning. Det ska kännas ordentligt att det drar. Utsuget ska ju vara så kraftigt att det kan fånga in svetsröken.

Kontrollera att utsugets hylsa finns kvar och går så långt fram på svetspistolen som möjligt. Om hylsan är för kort, kommer utsuget för långt bort från ljusbågen och infångningen av svetsrök blir inte tillräckligt effektiv.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om