Rutiner - Använd andningsskydd rätt (0:41)

Det räcker inte att ha rätt skyddsutrustning. Den ska användas rätt också.

Andningsskyddet ska skydda mot svetsrök och kanske också mot slipdamm. Det är viktigt att du inte tar av dig andningsskyddet direkt när svetsning och slipning avslutats, ljusbågen släckts och slipmaskinen stängts av. Låt det sitta kvar i någon minut eller längre om ventilationen är dålig. Det finns kvar rester av svetsrök och slipdamm direkt efter svetsningen och slipningen. Låt röken och dammet ventileras bort innan du tar av andningsskyddet.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om