Rätt och fel: Var har du punktutsuget? (0:21)

Placera punktutsuget så att det drar svetsröken bort från dig som svetsar. Om utsuget drar svetsröken förbi dig utsätts du för mycket höga halter av svetsrök.

Rätt och fel
-vad väljer du?

När man jämför två situationer är det lättare att se vad som är rätt sätt att arbeta och vad som skapar onödiga risker och problem. Rätt och fel är Svetsarätts korta jämförande filmklipp där du tydlilgt ser konsekvensernaav dina val.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om