Rätt och fel: Hur placerar du slangarna? (0:28)

Det gäller att slangar och kablar hanteras så att de inte nöts sönder eller skadas. Om slangarna till punktutsugen skadas, försämras punktutsugens effekt. Om elkablar skadas finns risk för elolyckor. Placera elkablar en bit från dig så att de elektromagnetiska fälten blir så låga som möjligt.

Läs om andra åtgärder på sidan Låga elektromagnetiska fält.

Rätt och fel
-vad väljer du?

När man jämför två situationer är det lättare att se vad som är rätt sätt att arbeta och vad som skapar onödiga risker och problem. Rätt och fel är Svetsarätts korta jämförande filmklipp där du tydlilgt ser konsekvensernaav dina val.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om