Rätt och fel: Hur nära plymen står du? (0:24)

Svetsarbetsplatsen ska utformas så att det är lätt för den som svetsar att arbeta i en bra arbetsställning med svetsen framför sig i lagom höjd. Om du måste luta dig in över svetspunkten, lutar du dig samtidigt rakt in i plymen med svetsrök.

Rätt och fel
-vad väljer du?

När man jämför två situationer är det lättare att se vad som är rätt sätt att arbeta och vad som skapar onödiga risker och problem. Rätt och fel är Svetsarätts korta jämförande filmklipp där du tydlilgt ser konsekvensernaav dina val.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om