Rätt och fel: Hur gör du rent? (0:23)

Tryckluft ska inte användas för rengöring. Tryckluften flyttar bara på dammet och sprider ut det i lokalen. En dammsugare är en bra lösning om du vill göra rent. Den suger upp dammet från lokalen och det är ju tanken med att göra rent.

Rätt och fel
-vad väljer du?

När man jämför två situationer är det lättare att se vad som är rätt sätt att arbeta och vad som skapar onödiga risker och problem. Rätt och fel är Svetsarätts korta jämförande filmklipp där du tydlilgt ser konsekvensernaav dina val.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om