Förberedelser - Tänk efter före (1:01)

God planering underlättar arbetet. Läs ritningen och planera för hur arbetet ska genomföras. Vad behövs för att du ska kunna arbeta effektivt och utan avbrott? 

Vilken utrustning behöver finnas på plats?

Finns punktutsug som kan placeras nära ljusbågen under hela svetsarbetet?

Finns all skyddsutrustning som behövs?

Hur ska godset hanteras? Behövs lyftredskap, fixturer eller lägesställare för att kunna arbeta i en bekväm arbetsställning?

Behövs någon annan åtgärd för att det ska gå bra att svetsa?

Går det att klara arbetet på egen hand eller behövs hjälp?

Lite planering kan spara tid när jobbet ska göras. God planering bidrar till en bra arbetsmiljö, underlättar arbetet och minskar risken för oväntade och oönskade överraskningar.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om