Förberedelser - Slipning för fogberedning (1:10)

Vid fogberedning använder man ofta slipmaskin. Innan du börjar slipa, fundera över om slipningen kan göras utan att andra träffas av slipkvast eller gnistor.

Vad händer med slipdammet från slipningen? Slipmaskiner med mindre diameter, omkring 10 cm, sprider mindre damm än vad större slipmaskiner gör. Större slipmaskiner kastar ut damm och sprut med större kraft. Välj därför i första hand en mindre slipmaskin.

Det finns slipmaskiner med integrerade utsug som fångar in nästan allt fint slipdamm. Används en slipmaskin med effektivt utsug behövs inte andningsskydd. Används en maskin utan utsug eller sämre utsug måste andningsskydd användas. Det fina slipdammet är farligast, eftersom det når längst ner i lungorna. Integrerade utsug fungerar bäst för mindre slipmaskiner. Kan du planera för att i första hand använda en liten slipmaskin med integrerat punktutsug vid fogberedning?

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om