Elsäkerhet - Skydda kablar (0:51)

Vid svetsarbetsplatsen finns ofta ett behov av att dra fram kablar för el till slipmaskiner, belysning och annat. Det är viktigt att kablarna inte skadas eller placeras där det kan förekomma fukt. Skadade kablar kan vara farliga. Kablar som placeras fuktigt kan leda till kortslutning och elolyckor. Se till att kablarna är skyddade så att de inte skadas. 

En möjlighet är att lägga kablarna på golvet, med en bockad plåt över som skydd. Se till att plåten ligger så slätt som möjligt på golvet så att ingen snubblar på den.

Elkablar kan också hängas upp i en rörlig arm.

Se till att kontakterna är rena och oskadade.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om