Elsäkerhet - Effektiv jordning (0:52)

Jordning av svetsgodset är viktigt både för svetsarens säkerhet och för svetsens kvalitet. Se till att anslutningarna för jordningen är hela och rena och har bra kontakt med godset. Använd inte slitna och dåliga jordklämmor eftersom kontakten med godset kan bli för dålig och du kan få en elchock.

Det finns elektromagnetiska fält runt alla elkablar, också runt jordkabeln. Om du hänger upp jordkabeln intill svetskabeln blir de elektromagnetiska fälten betydligt lägre än om jordkabeln dras fritt en bit från svetskabeln. För att klara gällande och planerade riktvärden och gränsvärden för elektromagnetiska fält behöver de minskas när det är möjligt.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om