Brandskydd - Inget som kan antändas (0:40)

En arbetsplats är brandsäker, om där inte finns något som kan brinna. Trassel, trasor, papper och sprayburkar ska därför förvaras någon annanstans. Om sådant används ska det direkt efter användning läggas i skåp tills det ska användas igen. Använd en soptunna med lock för skräp. Overaller ska helst vara utan fickor. Om overallen ändå har fickor, undvik att använda dem för sådant som kan brinna. Gnistor kan antända även sådant som ligger i fickor.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om