Arbetsmiljö - Utsug integrerade i svetspistolen (1:03)

Ett alternativ eller komplement till flyttbara svetsröksutsug är utsug som är integrerade i svetspistolen. Integrerade utsug är en bra lösning vid sömsvetsning och när man vill slippa flytta med utsuget. Integrerade utsug finns alltid på rätt plats.

Den stora fördelen med integrerade utsug är att de sitter mycket nära svetspunkten. Därför kan de fånga in en stor del av svetsröken, trots att luftflödet bara är en tiondel av luftflödet i ett rörligt utsug. Som exempel fångade utsug integrerade i svetspistolen in nästan 100 % av svetsröken vid svetsning i bilplåt.

I många situationer, som vid svetsning i klent gods, är integrerade utsug betydligt effektivare än flyttbara utsug. Men om svetsningen kräver hög effekt, över cirka 100 A, eller om det bildas mycket rök på baksidan av svetsgodset, fångar det integrerade utsuget inte in all rök.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om