Arbetsmiljö - Flyttbara svetsröksutsug (1:39)

Svetsröken innehåller partiklar och gaser som du ska undvika att andas in. Bäst är att fånga in svetsröken innan den sprids i lokalen. Rörliga svetsröksutsug används ofta vid fasta arbetsplatser. För att de ska ge ett bra skydd, ska de användas på rätt sätt. Placera utsuget rakt eller lite snett över svetspunkten, så att det lätt fångar in svetsplymen när den stiger uppåt. Placera utsuget så att det drar röken bort från svetsaren och svetsarens andningszon. Placera helst utsuget cirka 3 decimeter från svetspunkten. Placeras det längre bort, försämras infångningen av svetsröken. Placeras det närmare kan det vara i vägen.

När man svetsar en söm, måste utsuget flyttas efterhand som svetspunkten flyttas. Om man svetsar långa sömmar kan det vara svårt att hela tiden flytta med utsuget. Då kan det vara bra att använda utsug som är integrerade i svetspistolen. De flyttas med automatiskt och är därför betydligt enklare att använda vid sömsvetsning. Integrerade utsug är också ett intressant alternativ eller komplement till flyttbara svetsröksutsug.

Om punktutsug används rätt, kan de fånga in svetsrök effektivt. Men utsugen kan störas av drag, t.ex. från portar eller om en truck kör förbi. Luftströmmen kan göra att svetsplymen blåser bort från utsuget och istället sprids i lokalen. Om det finns risk för drag kan man därför behöva skärma av arbetsplatsen, så att utsuget inte störs.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om