Arbetsmiljö - Belysning för bra arbetsställning och svetskvalitet (1:11)

Ljusbågen ger ljus, men bara när den är tänd. Därför behövs bra belysning vid arbetsplatsen, så att du ser bra också när du förbereder svetsningen, hanterar godset, bereder fogar, slipar och slaggar.

Belysningen har stor betydelse för arbetsställningen. Ibland vrider eller lutar man sig för att undvika reflexer. Risken är att arbetsställningen blir dålig istället. Är belysningen felplacerad, riskerar du att skymma arbetsområdet. Om du då flyttar eller lutar dig för att se bättre kan arbetsställningen bli snedvriden och dålig.

Bra belysning är belysning som lyser upp arbetsområdet utan att skapa reflexer. Lampan, det kan vara ett lysrör, glödlampa eller diodlampa, ska inte blända dig som svetsar. Lampan eller lamporna ska placeras så att du inte kan skymma arbetsområdet.

Vid svetsning på platser där det är svårt att ordna med bra belysning, kan du som svetsar använda en diodlampa som fästs på svetshjälmen. 

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om